Menu
Gabinet Psychoterapii Lepsze Życie

Kontrakt - zasady obowiązujące podczas terapii.


Czas trwania jednej sesji.

Czas jednego spotkania wynosi 50 minut licząc od umówionej godziny. W przypadku spóźnień nie ma możliwości przedłużania spotkań.

Tajemnica zawodowa

W terapii konieczne są otwartość, szczerość. Terapeuta jest powiernikiem bardzo osobistych i intymnych spraw, często kwestii, o których nie ma pojęcia nawet najbliższa rodzina Pacjenta. Terapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, które są ujawniane podczas spotkań, chyba że Pacjent deklaruje plany odebrania życia sobie lub komuś – wówczas nie obowiązuje tajemnica zawodowa.

Ewentualny kontakt z lekarzem

Jeśli podczas terapii zaistnieje wskazanie do kontaktu z lekarzem psychiatrą pacjent deklaruje odbycie takiej konsultacji lub pozostania z nim w stałym kontakcie oraz stosowanie się do jego zaleceń. Wówczas psychoterapia odbywać się może równolegle z farmakoterapią.


Telefon komórkowy

Wyłączony telefon podczas sesji bardzo pomaga w skupieniu się na danej kwestii, o której mowa w danym momencie. Dzwoniący czy wibrujący telefon podczas poruszania bardzo delikatnego, być może nawet wywołującego ból tematu, może zdestabilizować to spotkanie i wyrwać z przeżywania, co nie jest wskazane podczas sesji.

Kontaktowanie się poza sesjami

Sesje telefoniczne nie są realizowane.
Kontakt telefoniczny jest dopuszczalny w celu ustalenia terminu wizyty lub jego zmiany.

Ramy czasowe psychoterapii i koszty

Proces terapeutyczny, w którym istotna jest zmiana jest zazwyczaj okresem „dłuższym niż krótszym”. Oznacza to nic innego jak przygotowanie się do długiej, często kilkuletniej pracy. Pierwsze spotkania nazywane konsultacjami (1-5 pierwszych sesji) mogą przybrać formę dalszej terapii lub może nastąpić przekierowanie kogoś do innego bardziej adekwatnego alternatywnego miejsca. Koszt każdej sesji jest ustalony z góry ( www.lepszezycie.info.pl zakładka oferta). Na przestrzeni czasu trwania terapii cena sesji może ulec zmianie, jednak w takim przypadku informacja ta będzie przekazana odpowiednio wcześniej. Skuteczność psychoterapii w dużej części zależna jest od zaangażowania Pacjenta i terapeuty. Bardzo istotną kwestią jest regularność spotkań i niewskazane jest odwoływanie umówionych terminów, ponieważ poruszane tematy i emocje zamiast się pogłębiać spłycają się i zanikają. Po zdeklarowaniu się podjęcia psychoterapii wszystkie umówione terminy są płatne, niezależnie od obecności czy nieobecności Pacjenta. W przypadku, gdy Pacjent nie pojawi się na wizycie (również z przyczyn od niego niezależnych) zobowiązany jest do poniesienia kosztów jak za odbytą sesję, ponieważ ustalenie terminu wizyty równoznaczne jest z zarezerwowaniem dla danego Pacjenta czasu terapeuty jak i miejsca jakim jest gabinet.
Ustalone terminy nie podlegają zmianie, chyba że ze strony terapeuty istnieje możliwość ustalenia innej godziny tego samego dnia.


Ustalanie i częstotliwość spotkań, oraz zmiany terminów

Wizyty ustalane są w około tygodniowych odstępach czasu przy wizytach indywidualnych oraz około dwutygodniowych przy terapii par/rodzinnej. Może zaistnieć możliwość, że niektóre sesje będą ustalone w innych, różnych odstępach czasu (np. urlop Pacjenta czy terapeuty, inne przyczyny). W miarę możliwości terminy mogą być ustalane na stałe lub na bieżąco (rożne dni i godziny). Pilnowanie umówionego terminu spotkania leży po stronie Pacjenta. Nie przypomina się o ustalonej wizycie. Terapeuta zastrzega sobie prawo do informowania Pacjentów o alternatywnym terminie, jednak to Pacjent decyduje czy wybiera termin pierwotnie ustalony czy korzysta z alternatywnego proponowanego przez terapeutę.

 

Uzyskanie zaświadczenia o spotkaniach terapeutycznych

Na prośbę Pacjenta terapeuta może wystawić zaświadczenie potwierdzające kontakt terapeutyczny, jednak, z uwagi na nieprzetrzymywanie dokumentacji (notatek terapeuty) zaświadczenie takie można uzyskać tylko i wyłącznie tuż po zakończeniu kontaktu terapeutycznego tzn. bezpośrednio po okresie cyklu spotkań. W późniejszym czasie wystawienie takiego zaświadczenia nie będzie możliwe. Treść zaświadczenia zawiera: dane Pacjenta jak również okres, w którym kontakt terapeutyczny się odbywał oraz liczbę spotkań. Nie ma możliwości uzyskiwania opinii oraz opisu przebiegu terapii.

Prawo do przerwania terapii

Zarówno Pacjentowi jak i terapeucie przysługuje prawo do przerwania terapii na każdym jej etapie, jednak wskazane by na ostatniej wizycie pojawiło się omówienie tego przerwania.

Podsumowanie terapii

Podsumowanie terapii odbywa się przy zakończonym procesie terapeutycznym. Sposób omówienia ustalany jest w z terapeutą. Polega ono na podzieleniu się odczuciami i obserwacjami Pacjenta, zmianami jakie zaszły w jego życiu, wrażeniami z doświadczenia terapeutycznego. Terapeuta dopowiada dzieląc się swoimi spostrzeżeniami. Temat zakończenia terapii warto poruszyć nieco wcześniej, aby można było ustalić jeszcze kilka spotkań oraz ostateczny termin (ostatnią wizytę) i przygotować się do zakończenia terapii.

 

Strona używa plików cookies. Stosujemy je aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie. Pamiętaj, że możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. zamknij